Porträttcirkel träff 3

Porträttcirkel ledd av vår egna Sigríður Huld Ingvarsdóttir, yrkesverksam konstnär utbildad inom realistisk konst. Vi tränar oss på att rita det ögat faktiskt ser, hur ser ett ansikte ut? Vi lär oss tekniker för att att få ett porträtt att se balanserat och proportionerligt ut, samtidigt som vi ritar av varandra och på så vis även övar oss på att få in de invididuella dragen.

Sigríður har vid tidigare tillfällen hållit workshops i kroki och porträtteckning, men detta är den första cirkeln! Totalt finns 16 platser, se till att anmäla din plats idag.

Material:
Blyerts, kol – alla har med sitt valda material och det är du som deltagare  som ansvarar för att ta med materialet till cirkeln.
Modeller:
Vi turas om att vara modeller. Detta innebär att alla deltagare förväntas sitta modell vid minst ett tillfälle.
Kostnad:
Gratis!