Att vara cirkelledare

Som cirkelledare är du medlem i en cirkel och organiserar och administrerar närvaron vid sammankomsterna. Du är även kontaktpersonen till  cirkelansvarig inom Kreativa Feministers styrelse. Du behöver ha grundläggande kunskaper men ingen särskild expertis inom cirkelns ämne och du behöver inte lära ut färdigheter till de andra deltagarna, då en studiecirkel handlar om folkbildning där vi lär oss tillsammans och av varandra. Cirkelledarens uppgift är dock att säkerställa att folkbildningens grundtankar och regelverk respekteras under cirklarna. Kulturens erbjuder en kostnadsfri utbildning på distans där du lär dig allt du behöver kunna för att leda en cirkel. Att vara cirkelledare berikar dig med erfarenhet av ledarskap inom en samskapande miljö.

CIRKELLEDARENS UPPGIFTER

Som cirkelledare är du närvarande under cirkelträffarna och har personlig och mejlkontakt med medlemmarna i din cirkel så att alla vet när ni träffas eller om en träff blir inställd. Efter varje träff så kommer du som ledare att gå in i Kulturens e-tjänst och registrera medlemmarnas närvaro. Innan sommaren och årsskiftet ansvarar du också för att slutregistrera cirkeln i e-tjänsten. Cirkelledaren är också den som får tillgång till Danalock låset (om ni är i Svärtan) för att ta er in i lokalen. Som cirkelledare tar du ansvar för att ni lämnar lokalen i lika fint skick som den var i när ni kom och låser dörrarna efter er när ni är klara. Om ni har kvitton för utgifter för material, kan du mejla in dessa till cirklar@kreativafeminister.se Ni kan vara två cirkelledare, en konstnärlig och en administrativ. Även om dessa har olika namn, så behöver det inte betyda något i praktiken. Två cirkelledare kan dela på uppgiften med att registrera närvaro och både får tillgång till Danalock. Det är dessutom smidigt när den ena personen någon gång inte kan komma – då kan cirkelträffen ändå bli av! Cirkelledaren ställer upp ideellt utan ersättning. Genom Kulturens är du och alla cirkeldeltagare försäkrade under aktiviteten.

ATT BESKRIVA OCH REGISTRERA CIRKELNS MÅL

Innan cirkeln kan  börja fyller du in Kulturens beskrivning och arbetsplan för din cirkel tillsammans med cirkeldeltagarna. Denna första träff för att komma överens om cirkelns innehåll kan också ske digitalt, ordna det som passar bäst för er. Ni kan inspireras av texterna under ”Våra cirklar” för att se exempel hur ni kan beskriva cirkelns syfte och arbetsplan, det räcker med ett par meningar i första steget. Ange gärna material som ni behöver; det som anges kan vi få ersättning för genom Kulturens senare. Det ifyllda formuläret mailar du till cirklar@kreativafeminister.se . Cirkelansvarig hos Kreativa Feminister anmäler då din cirkel direkt i Kulturens e-tjänst, du behöver alltså inte maila in anmälan själv till Kulturens. Har ni redan en ifylld deltagarlista, så registrerar vi även den åt er (den ligger med i filen för cirkelbeskrivningen). Därefter kan ni börja era cirkelträffar. När cirkeln är godkänd hos Kulturens får ni även fylla i en mer detaljerat arbetsplan med huvudmål, delmål, tidsplan, lärandemetod och reflektion (ni får en mall för detta). Det kan hjälpa er att sätta konkreta mål och reflektera över gruppens framsteg under cirkelns gång. Även denna arbetsplan mailar du till cirklar@kreativafeminister.se och vi registrerar den åt er i e-tjänsten. 

TILLGÅNG TILL KULTURENS E-TJÄNST

Alla cirkelledare behöver få tillgång till Kulturens e-tjänst. Registrera dig här . Du väljer Region Väst, vår Kontaktperson hos Kulturens är Gabriel Sjöwall, vi är inte medlem i en riksorganisation (lämna rutan tom), och så representerar du Kreativa Feminister; under pågående arrangemang behöver du inte fylla i något. Skicka iväg formuläret och så får du tillgång till e-tjänsten ett par dagar därefter via mail. Om det dröjer kan du maila listor@kulturens.se

KULTURENS UTBILDNING FÖR CIRKELLEDARE

Cirkelledare i en studiecirkel som vi anordnar i samarbete med Kulturens behöver gå Kulturens cirkelledarutbildning inom sex månader från datumet där du registrerade dig som cirkelledare. Under utbildningen lär du dig om folkbildningens grundtankar och regelverk och får en bättre förståelse för vad Kulturens studieförbund är och hur föreningar jobbar tillsammans med Kulturens. Det finns olika upplägg för hur du kan gå utbildningen (intensivhelg eller korta träffar under en månad). Har du redan en annan pedagogisk utbildning så kan du ta snabbspåret hos Kulturens. Läs mer på Kulturens hemsida och meddela oss på cirklar@kreativafeminister.se när du har gått kursen.