Att vara cirkelledare

Som cirkelledare är du medlem i en cirkel och organiserar och administrerar närvaron vid sammankomsterna. Du är även kontaktpersonen till  cirkelansvarig inom Kreativa Feministers styrelse. Du behöver ha grundläggande kunskaper men ingen särskild expertis inom cirkelns ämne och du behöver inte lära ut färdigheter till de andra deltagarna, då en studiecirkel handlar om folkbildning där vi lär oss tillsammans och av varandra. Att vara cirkelledare berikar dig med erfarenhet av ledarskap inom en samskapande miljö.

CIRKELLEDARENS UPPGIFTER

Som cirkelledare är du närvarande under cirkelträffarna och har kontakt med medlemmarna i din cirkel så att alla vet när ni träffas eller om en träff blir inställd. Du håller också koll på medlemmarnas närvaro som du rapporterar terminsvis till Kreativa Feministers cirkelansvarige på cirklar@kreativafeminister.se. Som cirkelledare får du också tillgång till låssystemet för Svärtan (Danalock) för att ta er in i lokalen. Cirkelledaren har ansvar för att ni lämnar lokalen i lika fint skick som den var i när ni kom och låser dörrarna efter er när ni är klara. Ni kan vara två cirkelledare som delar på ansvaret i cirkeln, både det konstnärliga och det administrativa med att registrera närvaro och tillgång till Danalock. Det är dessutom smidigt när den ena personen någon gång inte kan komma – då kan cirkelträffen ändå bli av! Utgifter för material kan ersättas efter överenskommelse, kontakta Kreativa Feministers cirkelansvarige på cirklar@kreativafeminister.se. Cirkelledaren ställer upp ideellt utan ersättning. 

VID FÖRSTA CIRKELTRÄFFEN: SÄTTA SYFTE OCH MÅL

Vid första cirkelträffen skapar deltagarna (inklusive ledaren) tillsammans en beskrivning och målsättning för cirkelns arbete. Det hjälper er att sätta konkreta mål och reflektera över gruppens framsteg under cirkelns gång. Då kan ni också komma överens om ni vid behov kan träffas digitalt och former för det, ordna det som passar er bäst. Bra saker att inkludera i beskrivningen är: 

  • Syfte och mål (Vad ska deltagarna lärt sig vid cirkelns slut? Se exempel under “Våra cirklar”)
  • Tidsplan (hur ofta ska ni ses och hur länge pågår cirkeln)
  • Metod (hur ni vill arbeta i cirkeln) 

Som hjälp kan ni använda er av SMART-metoden: Specifik – Exakt vad vill ni uppnå? Mätbart – Hur vet ni att målet är uppnått? Attraktiva – Är målet relevant för att hjälpa er på vägen? Realistiskt – Är målet möjligt att uppnå inom tidsramen? Tidsbundna – När ska målet vara uppnått?

Skicka erat dokument till cirklar@kreativafeminister.se tillsammans med en deltagarlista, listan kan så klart uppdateras under cirkelns gång. Därefter är det bara att fortsätta med era cirkelträffar.