Våra studiecirklar

Följande cirklar är i gång eller planerade att börja framöver. Vill du veta vad som ingår i avgiften som du betalar, läs gärna under “Vad är en cirkel”

SKRIVCIRKEL

Syftet är att utforska sitt kreativa skrivande och att byta ut erfarenhet och inspireras av varandra. Fritt val av genre. 

  • Dag och tid: Varannan måndag kl 18-20 (jämna veckor)
  • Plats: Svartbäcksgatan 50H 
  • Cirkelavgift till föreningen vid cirkel på Svärtan: 25kr/månad (via Patreon) eller årsvis klumpsumma på 360kr via bankgiro/Swish. Läs om vilka förmåner om ingår i vår avgift.

Cirkeln är igång och träffas regelbundet. Sen anmälan via mejl: cirklar@kreativafeminister.se.

KONSTCIRKEL: TECKNING & MÅLERI

Syftet är att utveckla våra färdigheter och inspireras när vi tecknar, ritar eller målar tillsammans. Vi sätter upp egna stilleben och utforskar vilka tekniker som passar just det motivet och oss själva. Vi lär oss nya sätt att se på tingen runt omkring oss genom att avbilda dem. Både nybörjare och vana tecknare/målare är välkomna.

  • Dag och tid: Varannan onsdag kl 18-20 (jämna veckor), start mars-april 
  • Plats: Svartbäcksgatan 50H, Uppsala
  • Cirkelavgift till föreningen vid cirkel på Svärtan: 25kr/månad (via Patreon) eller årsvis klumpsumma på 360kr via bankgiro/Swish. Läs om vilka förmåner om ingår i vår avgift.

Anmälan för cirkeln är öppen.

KREATIVT KONSTHANTVERK

I vår cirkel provar vi tillsammans på nya tekniker inom keramik för att öka förståelsen för olika lerors egenskaper och användningsområden. Vi utforskar också hur olika glasyrer kan upplevas på olika leror och föremål. Genom att kavla och skulptera skapar vi i cirkeln bruksföremål, skulpturer och konst. Vi lär av varandra och inspireras av varandras kreativa uttryck. 

  • Dag och tid: måndagar, veckovis kl 16.30-19
  • Plats: Svartbäcksgatan 50H, Uppsala källarvåning
  • Cirkelavgift till föreningen: 40kr/månad (via Patreon) eller årsvis klumpsumma på 540kr via bankgiro/Swish. Läs om vilka förmåner om ingår i vår avgift.

Just nu tar cirkeln inte emot nya medlemmar. 

Tidigare och vilande cirklar

BOKCIRKEL

Syftet med cirkeln är att bekanta sig med och diskutera litteratur skriven av kvinnliga författare gärna med koppling till Uppsala såsom Elin Cullhet, Stina Wollter, Gun-Britt Sundström med flera, men även öppet för andra författare.

FEMINISTISKT BRODERI

Studiecirkelns syfte var att träffas och brodera tillsammans och dela tankar och erfarenheter kring broderi och textilt handarbete. Grundläggande broderitekniker lärdes ut och det pratades om vad broderi betyder för oss och vad det kan betyda ur ett feministiskt intersektionellt perspektiv.

Intresserad av att starta upp någon av dessa cirklar igen eller har du någon annan idé? Se “Att vara cirkelledare” och “Starta ny studiecirkel” för mer information.

Har du frågor och funderingar? Hör av dig till vår cirkelansvarig på cirklar@kreativafeminister.se.

OBS! Anmälningar sker endast via de länkade formulären i cirkelbeskrivningen.