Vad är en studiecirkel?

En studiecirkel är en grupp likasinnade som träffas regelbundet över en längre tid för att lära sig av varandra och utvecklas genom att diskutera, umgås och skapa tillsammans. Att gå med i en studiecirkel är en bra möjlighet att avsätta tid för en aktivitet som man trivs med och mår bra av, men som man på egen hand kanske för sällan tar sig tid för. 

Studiecirklar hos Kreativa Feminister kan innebära allt från skapande cirklar inom områden som konst, textil och litteratur till cirklar som lyfter ett feministiskt intersektionellt perspektiv och t.ex. tittar på och diskutera filmer med feministiska innehåll. Vi har dessutom cirklar inom föreningens styrelsearbete där vi skapar t.ex. vårt månatliga nyhetsbrev för våra Patreons med kulturtips i och runt Uppsala. Läs gärna mer om våra pågående cirklar här. 

RIKTLINJER FÖR STUDIECIRKLAR

Kreativa Feminister ser helst att våra studiecirklar har minst 3 och max 20 deltagare inklusive ledaren/ledarna. Vi vill också ha kontinuitet hos våra cirklar och ser därför att deltagarna träffas minst 3 gånger under minst 6 timmar, över en hel termin är detta inget problem om för cirklar som ses regelbundet.

Cirkelledaren skriver upp närvaro och rapporterar terminsvis till cirkelansvarig hos Kreativa Feminister, dessutom ska varje cirkel inkomma med en beskrivning av studiecirkeln. Läs mer om vad det innebär ”Att vara cirkelledare”. 

AVGIFTER, ERSÄTTNINGAR OCH FÖRMÅNER

För att delta i våra cirklar måste du vara minst 13 år och medlem i vår förening. Här kan du bli medlem i föreningen. Cirklar använder vår lokal kostnadsfritt. Vi tar en avgift via vårt Patreon medlemskap (eller en lite högre årsvis klumpsumma via bankgiro eller Swish) för alla cirklar som nyttjar vår lokal Svärtan för att bekosta hyra, el, försäkring, reparationer och underhåll. Hur stor avgiften är beror på cirkelns behov av utrymme och slitage på lokalen. Information om exakt avgift finns under ”Våra cirklar”. Cirkelledaren ställer upp ideellt utan ersättning.

Den som blir patreon för en cirkel får förutom att deltagandet i cirkeln även följande  förmåner:

  • I Din patreon-app eller per mail får du varje månad kulturtips och andra digitala presenter.
  • Du får 10% rabatt på att hyra Svärtan om du t.ex. vill ställa ut din konst
  • Gratis kaffe under alla våra events.
  • Rabatt på våra kurser och workshops (ej Elin Hillängs kurser).
  • Du har förtur om du anmäler dig till våra kurser /workshops.
Svärtan är vår egen lokal på Svartbäcksgatan 50H i Uppsala.

LOKALER FÖR STUDIECIRKLAR

Cirklar kan hållas på Svärtan, vår egen lokal på Svartbäcksgatan 50H, Uppsala. Lokalen nyttjas kostnadsfritt för studiecirkelverksamheten. Det är också möjligt att hålla en cirkel på andra ställen som deltagarna önskar och självständigt ordar, t.ex. ett café eller en kvarterslokal.