Vad är en studiecirkel?

En studiecirkel är en grupp likasinnade som träffas regelbundet över en längre tid för att lära sig av varandra och utvecklas genom att diskutera, umgås och skapa tillsammans. Att gå med i en studiecirkel är en bra möjlighet att avsätta tid för en aktivitet som man trivs med och mår bra av, men som man på egen hand kanske för sällan tar sig tid för. 

Studiecirklar hos Kreativa Feminister kan innebära allt från skapande cirklar inom områden som konst, textil och litteratur till cirklar som lyfter ett feministiskt intersektionellt perspektiv och t.ex. tittar på och diskutera filmer med feministiska innehåll. Vi har dessutom cirklar inom föreningens styrelsearbete där vi skapar t.ex. vårt månatliga nyhetsbrev för våra Patreons med kulturtips i och runt Uppsala. Läs gärna mer om våra pågående cirklar här. 

SAMARBETE MED KULTURENS STUDIEFÖRBUND

För att vår förening ska kunna samarbeta med Kulturens studieförbund genom vår studiecirkelverksamhet krävs att vi följer Kulturens riktlinjer för folkbildning. Reglerna för  en cirkel säger att gruppen ska bestå av minst 3 och maximalt 20 personer inklusive ledaren och att deltagarna ska träffas minst tre gånger under minst 9 studietimmar (en studietimme är 45min). Över en hel termin är detta inget problem om för cirklar som ses regelbundet.

Viktigt att veta: För att räknas som cirkelmedlem enligt riktlinjerna ovan måste du ha varit med minst 3 gånger, därav minst en gång under cirkelns första tre träffarna och få ihop totalt minst 9 studietimmar under cirkelns gång. Cirkelansvarig på Kreativafeminister hjälper cirkelledaren att registrera aktiviteten i Kulturens e-tjänst och cirkelledaren rapporterar in närvaro efter varje tillfälle. Läs mer om vad det innebär ”Att vara cirkelledare” (länk). Ni kan även skicka in kvitton till oss för utgifter som ni har i samband med cirkeln, så ber vi om ersättning från Kulturens och ni kan få pengarna tillbaka.

AVGIFTER, ERSÄTTNINGAR OCH FÖRMÅNER

För att delta i våra cirklar måste du vara minst 13 år och medlem i vår förening. Här kan du bli medlem i föreningen. Cirklar använder vår eller Kulturens lokal kostnadsfritt och kan också få ersättning för material från Kulturens studieförbund. Vi tar en avgift via vårt Patreon medlemskap (eller en lite högre årsvis klumpsumma via bankgiro eller Swish) för alla cirklar som nyttjar vår lokal Svärtan för att bekosta hyra, el, försäkring, reparationer och underhåll. Hur stor avgiften är beror på cirkelns behov av utrymme och slitage på lokalen. Information om exakt avgift finns under ”Våra cirklar”. Cirkelledaren ställer upp ideellt utan ersättning. Genom Kulturens är alla cirkeldeltagare försäkrade under aktiviteten.

Den som blir patreon för en cirkel får förutom att deltagandet i cirkeln även följande  förmåner:

  • I Din patreon-app eller per mail får du varje månad kulturtips och andra digitala presenter.
  • Du får rabatt på hyran om du tex vill ställa ut din konst : 10%
  • Gratis kaffe under alla våra events.
  • Rabatt på våra kurser och workshops (ej Elin Hillängs kurser).
  • Du har förtur om du anmäler dig till våra kurser /workshops.
Svärtan är vår egen lokal på Svartbäcksgatan 50H i Uppsala.

LOKALER FÖR STUDIECIRKLAR

Cirklar kan hållas på Svärtan, vår egen lokal på Svartbäcksgatan 50H, Uppsala eller i Kulturens lokal på Vaksala torg i centrala Uppsala. Både lokaler nyttjas kostnadsfritt för studiecirkelverksamheten. Det är också möjligt att hålla en cirkel på andra ställen som deltagarna önskar och självständigt ordar, t.ex. ett café eller en kvarterslokal.