DISKUSSIONSCIRKEL 1

Maila cirklar@kreativafeminister.se med namn, telefonnummer om Du vill delta! Första träffen diskuteras CIVILKURAGE!